Tin công ty

Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

03/07/2023