Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) CBTT về BCTC Quý 4 - Năm 2022 và Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo có sự thay đổi từ 10% so với cùng kỳ năm trước

17/01/2023
Chi tiết như các File đính kèm.
1.Bao cao Tai chinh quy 4 nam 2022
2.CV-TCKT Giải trình KQKD Quý 4.2022
Trân trọng!