Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin BCTC bán niên cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023 đã soát xét và văn bản giải trình kèm theo.

14/08/2023