Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) Công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

20/04/2022