Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) gửi CBTT công văn về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 31/5/2021 do tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

01/07/2021
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) gửi CBTT công văn về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 31/5/2021 do tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vì lý do bất khả kháng: Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!