Tin công ty

Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

20/04/2023