Tin công ty

Phát điện Tổ máy số 2 nhà máy Thủy điện Đak Mi 4

08/05/2019
Vào lúc 22h ngày 20/2/2012, Tổ máy H3 - Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4 đã chính thức phát điện và hòa lưới điện Quốc gia thành công.Tổ máy H3 có công suất 21MW, cung cấp sản lượng điện 504.000kWh/ngày. Đây là Tổ máy thứ 2 của Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 chính thức phát điện và hòa lưới điện Quốc gia.
Phát điện Tổ máy số 2 nhà máy Thủy điện Đak Mi 4
Trước đó, ngày 16/01/2012, Tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Đak Mi 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PVC-IDICO) tham gia đầu tư đã đưa vào vận hành và chính thức hòa vào lưới điện Quốc gia ngày 20/01/2012. Tổ máy số 1 có công suất 74MW, cung cấp sản lượng điện 1.960.000Kwh/ngày.