Tin công ty

Sau khi TP HCM hết giãn cách, thực hiện trạng thái "bình thường mới", Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã tích cực làm việc với Đơn vị kiểm toán để hoàn thành và nay thực hiện CBTT Báo cáo Tài chính 30/06/2021 đã được soát xét.

08/11/2021