Tin công ty

THÔNG BÁO MỜI THẦU

31/05/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn tổ chức mời thầu gói thầu số 01: Sửa chữa, bảo trì các hạng mục xây dựng thuộc tòa nhà Long Sơn Building.
Chi tiết như file đính kèm.
Trân trọng!