Tin công ty

THÔNG BÁO MỜI THẦU

27/07/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu khắc phục sự cố busway khối căn hộ tòa nhà Long Sơn Building.
Chi tiết như file đính kèm.
Trân trọng!