Tin công ty

Thông báo: V/v cử/ ủy quyền người đại diện quản lý cổ phần của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (" Hạ tầng GELEX") tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn

25/08/2022
Thông báo: V/v cử/ ủy quyền người đại diện quản lý cổ phần của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (" Hạ tầng GELEX") tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn
Chi tiết như file đính kèm.
Trân trọng!