Tin công ty

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

10/06/2020
Căn cứ vào văn bản của cổ đông lớn gửi tới Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông/Khách hàng/Đối tác nội dung cụ thể như sau:
- Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 15.802.005 CP. Tương ứng: 19,14%
- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn: Từ ngày 05/06/2020
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!