Tin công ty

THÔNG BÁO

29/05/2020
V/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!