Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HĐQT Công ty.

18/04/2023