Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) Thông báo mời thầu

24/03/2023
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL)
Thông báo mời thầu: Gói thầu bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm thương mại.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!