Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) gửi bản Scan Công văn gửi Sở GDCK Hà Nội về việc giải trình tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

14/07/2021
(Bản chính đã được gửi qua đường văn thư).
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!