Tin công ty

Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) gửi Công văn về việc: Xin gia hạn thời gian nộp/công bố thông tin Báo cáo Tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét

03/08/2021
Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) gửi Công văn về việc:  Xin gia hạn thời gian nộp/công bố thông tin Báo cáo Tài chính bán niên đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2021 do tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!