Tin công ty

Văn bản Giải trình công bố thông tin thay đổi Giấy CNĐK doanh nghiệp.

08/07/2019
Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) kính gửi văn bản Giải trình công bố thông tin thay đổi Giấy CNĐK doanh nghiệp.
Chi tiết như File đính kèm.