Tin công ty

Công ty Long Sơn P.I.C xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tiến độ thoái vốn của Công ty tại Công ty PVC-Bình Sơn.

04/11/2019