Tin công ty

Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí – IDICO Long Sơn năm 2011

08/05/2019
Chiều ngày 28/05/2011, tại Khách sạn Dầu khí – TP. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí-IDICO Long Sơn (PIV-LS, mã cổ phiếu: PXL) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2011 để tổng kết, báo cáo tình hình SXKD năm 2010 và chiến lược, kế hoạch phát triển SXKD năm 2011cùng một số nội dung quan trọng khác.
Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí – IDICO Long Sơn năm 2011
Tham dự đại hội:
 
- Về phía Tổng Công ty PVC có ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên thường vụ Đảng ủy-Ủy viên HĐQT Tổng Công ty.
 
- Về phía Tổng Công ty IDICO có ông Nguyễn Văn Thúy – Phó Tổng Giám đốc TCT IDICO - Ủy viên HĐQT Công ty PIV-LS.
 
- Về phía Công ty PIV-LS có ông Nguyễn Văn Bình – Chủ Tịch HĐQT; Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.
 
- Và các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng, ban, Đoàn thể Công ty.
 
Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội về tất cả các vấn đề đưa ra trong Đại hội với tỷ lệ đồng thuận 100%. Sau gần 4h làm việc trên tinh thần nghiêm túc, thống nhất và dân chủ. Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO-Long Sơn năm 2011 đã thành công tốt đẹp.