Tin công ty

THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lần 2)

01/08/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy năm 2022 tại tòa nhà Long Sơn Building.
Chi tiết như file đính kèm.
Trân trọng!