Tin công ty

THÔNG BÁO MỜI THẦU

31/05/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu số 04: Bảo trì hệ thống MEP năm 2022 tại tòa nhà Long Sơn Building.
Chi tiết như file đính kèm.
Trân trọng!