Tin thị trường

Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

08/05/2019
Theo UBND TP.HCM, hiện có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đối với các dự án lớn, có vị trí đắc địa của Thành phố. Riêng đối với Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, đến nay có 5 nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, nộp hồ sơ xin đấu thầu và sẵn sàng cam kết ký quỹ hơn 3 tỷ USD.
Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa
UBND TP.HCM cho biết, nhà đầu tư đưa ra những điều kiện thể hiện trách nhiệm với Thành phố muốn tham gia đấu thầu và phát triển dự án trên. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng đưa ra những yêu cầu đối với Thành phố trong trường hợp trúng thầu như: thời gian giao đất, chi phí giải phóng mặt bằng, đơn giá sử dụng đất… TP.HCM đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư, chuẩn bị để tổ chức đấu thầu trong thời gian sớm nhất.