Tin công ty

Công bố thông tin thay đổi Website của Công ty.

09/07/2019
Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) kính gửi Công bố thông tin thay đổi Website của Công ty.
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!