Tin công ty

THÔNG BÁO MỜI THẦU

02/08/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn tổ chức mời thầu gói thầu chống thấm tại tòa nhà Long Sơn Building.
Chi tiết như file đính kèm.
Trân trọng!